Jęz.ang/jęz.hiszpański

Zobacz, z kim mamy zajęcia :)

Strona Główna Przedszkolaki – grupy 4 i 5 latków do nauki języka angielskiego wykorzystują podręczniki, które są integralną częścią powyższego programu. Wszystkie zajęcia wliczone są w cenę czesnego, w ciągu roku szkolnego Rodzice nie ponoszą już żadnych innych opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

  • ikona_angielski

Program nauki języka angielskiego składa się z 20 bajek – kolejnych etapów zaawansowania. Każda bajka wprowadza w świat dziecka nie tylko słownictwo typowe dla niej, ale także ogólne, niezbędne podstawy nauki języka angielskiego – począwszy od kolorów, liczb, części ciała, nazw owoców i warzyw, zwierząt, nastrojów dzieci, słownictwo związane z rodziną, domem, czynnościami codziennymi, ubiorem, posiłkami, zabawkami itd. Każde słówko jest wprowadzone za pomocą obrazu i jest wykorzystane w wierszykach, piosenkach i zabawach ruchowych, które są nieodłącznymi częściami programu.

Bajka wprowadza umiejętnie dziecko w tajniki gramatyki – ucząc powoli i skutecznie poprawności językowej. Program wykorzystuje technikę spiralną w nauczaniu – wszystkie nowe wyrażenia są powtarzane w następnych częściach dopóki nie zastaną w pamięci trwałej dziecka, a ilość tych powtórek jest obliczana z matematyczną dokładnością. Bohaterowie Tosia i Jeremi pokazują dzieciom jak wykorzystać wiedzę w codziennych sytuacjach. Przedszkolaki – grupy 4 i 5 latków do nauki języka angielskiego wykorzystują podręczniki, które są integralną częścią powyższego programu.

Program nauki języka hiszpańskiego – to przetłumaczony na język hiszpański program języka angielskiego.

Zajęcia nauki języka angielskiego  i języka hiszpańskiego prowadzą doświadczeni lektorzy szkoły językowej z którą współpracujemy.

Comments are closed.