Krótko o nas

Poznaj naszą kadrę

Strona Główna << Pani Dyrektor Sylwia Lupa ze swoimi podopiecznymi. Pani Sylwia, nauczyciel mianowany kształcenia zintegrowanego i edukacji przedszkolnej jest codziennie na miejscu i wspiera nauczycieli w pracy z Dziećmi.

ikon_krotkoonas

„W roku 2007 wspólnie z mężem postanowiliśmy spełnić jedno z naszych największych marzeń i zbudować oraz prowadzić Placówkę, która będzie miejscem gdzie wszystkie dzieci będą mogły wesoło się bawić oraz zgłębiać tajniki wiedzy. Budowa Przedszkola trwała około roku, w tym czasie staraliśmy się dostosować to miejsce do oczekiwań naszych podopiecznych. Z niezwykłą starannością urządzaliśmy oraz wyposażaliśmy wnętrza, aby spełniały oczekiwania dzieciaków oraz ich rodziców. Wszystkie sale w naszym Przedszkolu są niezwykle przestronne, jasne i kolorowe – a w nich wyznaczone miejsce do nauki, zabawy oraz wypoczynku. Sale wyposażyliśmy w sprzęt oraz zabawki i pomoce dydaktyczne spełniające wszystkie normy sanitarne oraz posiadające stosowne atesty.
Nasze przedszkole mieści się w głębi posesji w której na co dzień mieszkamy, co wiąże się ze stałym kontaktem z naszymi podopiecznymi, ich Rodzicami oraz pracownikami. Miejsce, które wspólnie stworzyliśmy staramy się każdego dnia doposażać, dbamy o jego estetykę i przeznaczenie. Kluczowym elementem naszego Przedszkola jest plac zabaw, który dostosowaliśmy do wieku i umiejętności dzieci. Staramy się wyposażać go każdego roku w coś nowego, interesującego dla dzieci. Zawsze w okresie wakacji przeprowadzamy gruntowne odświeżanie naszych wnętrz oraz terenu przyległego do Przedszkola”.

Sylwia Lupa
założyciel i dyrektor Przedszkola 

Przedszkole „Wesoła Kraina” ruszyło we wrześniu 2008 roku. Przedszkole jest Placówką Niepubliczną wpisaną do rejestru szkół i przedszkoli w Gminie Długołęka. Jesteśmy podmiotem podlegającym nadzorowi Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Przedszkole pracuje w oparciu o Statut, który jest dokumentem regulującym pracę naszej placówki (dostępny do wglądu w kancelarii Przedszkola). W Przedszkolu realizujemy podstawę programową (dokładne informacje dotyczące aktualnych programów realizowanych w poszczególnych grupach umieszczone są na tablicy informacyjnej w Przedszkolu). W naszej placówce skupiamy się głównie na wszechstronnym rozwoju wszystkich naszych przedszkolaków. W naszej pracy stosujemy przeróżne metody dydaktyczne, wychowawcze staramy się doskonalić i dostosowywać do potrzeb naszych milusińskich.

Nasza misja :

Stwarzanie wszystkim naszym podopiecznym przyjaznej, domowej atmosfery
oraz zapewnianie optymalnych warunków do rozwijania osobowości dzieci oraz zaspakajania ich wszystkich potrzeb.

Dawanie dzieciom możliwości poznawania i rozumienia siebie i świata oraz odnajdywania swojego miejsca
w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości.

Stwarzanie dzieciom atmosfery akceptacji, szacunku,
wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa.

Rozbudzanie u dzieci ciekawości świata i ludzi, spostrzegawczości
i wrażliwości na drugiego człowieka.

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości, rozwijanie w nich optymizmu i poczucia własnej wartości.

Troska o zdrowie przedszkolaków – dbanie o prawidłowe nawyki żywieniowe, odpowiednią postawę ciała, codzienną higienę.

Uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

Przygotowanie dzieci do samodzielnych wypowiedzi, uczestnictwa w wydarzeniach okolicznościowych – występy dla Rodziców, Dziadków.

Tworzenie każdego dnia warunków do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku.

Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do odnoszenia sukcesów w szkole.

Comments are closed.