Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 1 marca 2018 od godz.8.00

W roku szkolnym 2018/2019 zostaną utworzone 4 grupy:

GRUPA 1 – dzieci z rocznika 2015 oraz 2016 (styczeń,luty,marzec)

GRUPA 2 – dzieci z rocznika 2015

GRUPA 3 – dzieci z rocznika 2014

GRUPA 4- dzieci z rocznika 2013

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 została zakończona.

Nie dysponujemy wolnymi miejscami w żadnej grupie wiekowej.