Zajęcia z logopedą

Strona Główna Wszystkie zajęcia wliczone są w cenę czesnego, w ciągu roku szkolnego Rodzice nie ponoszą już żadnych innych opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

  • 080

Zawsze na początku roku szkolnego p. Logopeda poddaje diagnozie dzieci uczęszczające do Naszego Przedszkola. Jeśli dziecko wymaga terapii logopedycznej, raz w tygodniu uczestniczy w indywidualnych zajęciach. Logopeda prowadzi również indywidualne  konsultacje z Rodzicami.

Comments are closed.