Zajęcia rytmiczno-muzyczne

Strona Główna Wszystkie zajęcia wliczone są w cenę czesnego, w ciągu roku szkolnego Rodzice nie ponoszą już żadnych innych opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

  • ikon_rytm_muz

Zajęcia z rytmiki to jedne z bardziej lubianych zajęć. Dzieciaki obcując z muzyką w różnej formie, poznają przeróżne oblicza melodii, dźwięku oraz ruchu. Na zajęciach z rytmiki dzieci poznają piosenki, uczą się ich, często wykorzystują je w codziennych czynnościach oraz przy okazji wydarzeń okolicznościowych. Podczas zajęć przedszkolaki są bardzo aktywne, wykonując cały szereg zabaw ruchowych oraz rytmicznych. Ćwiczenia te, nie tylko usprawniają percepcję słuchową, ale mają stymulujący wpływ na całą sferę intelektualną. Usprawniają motorykę, pozytywnie oddziałują na sferę emocjonalną, są jednym ze sposobów pobudzania aktywności dziecka.

Comments are closed.