Zajęcia plastyczne

Strona Główna Wszystkie zajęcia wliczone są w cenę czesnego, w ciągu roku szkolnego Rodzice nie ponoszą już żadnych innych opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

  • 182

Zajęcia te odbywają się w Naszym Przedszkolu codziennie. Dzieci poznają przeróżne techniki plastyczne, tworzą z różnego rodzaju materiałów pracując samodzielnie lub w grupach. Na zajęciach uwrażliwiane są na piękno otaczającego je świata, pobudzane do samodzielnej twórczej aktywności, doskonalą sprawności motoryczne oraz manualne, rozbudzają zainteresowania kolorem, kształtem, fakturą. Podczas zajęć plastycznych staramy się  również pracować z materiałami z recyklingu – pokazując dzieciom możliwości ich wykorzystania w inny, ciekawy sposób.

Comments are closed.